แจ้งชำระเงิน

กรุณากรอก Order ID – รหัสสั่งซื้อหนังสือของท่าน

คําแนะนํา

ท่านจะได้รับ Order ID จาก 2 ช่องทาง คือ

1. ทางเว็บไซท์ : หลังจากที่ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน และกรอกข้อมูล "ใบสั่งซื้อ Purchase Form" เสร็จสิ้น

2. ทาง E-mail : ทางสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์จะส่ง E-mail ที่ท่านใช้การสั่งซื้อหนังสือ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมแจ้ง Order ID หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูล "ใบสั่งซื้อ Purchase Form" เสร็จสิ้น