รายละเอียด

วังวนแห่งความคิด - The Cycle of Thought

หนังสือสร้างแรงบันดาลใจในการคิดบวก หนังสือกลับหัวกลับหางเล่มนี้ จะช่วยให้คุณเห็นอีกด้านของเหตุการณ์ รวมถึงด้านตรงข้ามของความคิดเชิงลบ ที่อาจผุดขึ้นในใจคุณในแต่ละวันด้วย

  • ผู้เขียน: Napoleon Hill
  • ผู้แปล: นรา สุภัคโรจน์
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742281557
  • ขนาด: 14.5 x 21 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 295.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 250.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

วังวนแห่งความคิด - The Cycle of Thought

เนื้อหาหนังสือ

 


     กล่าวกันว่า ความคิดของคนเรา มีอิทธิพลต่อความเป็นไปของชีวิต จะสุข ทุกข์ ดี หรือร้าย ล้วนขึ้นอยู่กับความคิดของเราทั้งสิ้น เมื่อเราคิดบวก คิดดี ก็ย่อมส่งผลให้จิตใจแจ่มใส มีความสุข มีกำลังใจที่จะทำในสิ่งดี มีความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ในความเป็นจริง คนเราย่อมมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ภายในตัวเอง เป็นสองด้านที่เกิดขึ้นและมีอยู่ควบคู่กันเสมอ ขึ้นอยู่กับว่า พลังด้านไหนจะแข็งแกร่งมากกว่ากัน และเราจะเลือกหยิบด้านไหนขึ้นมาให้เป็นประโยชน์หรือโทษแก่ตนเอง
     The Cycle of Thought หรือ วังวนแห่งความคิด หนังสือกลับหัวกลับหางเล่มนี้ ได้รวบรวมแนวความคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จของโลกทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งนโปเลียน ฮิลล์ได้ไปศึกษาค้นคว้า ชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดระดับโลก 25,000 คนเพื่อดูว่าคนเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกัน เขาเชื่อว่าทุกอย่างล้วนเกิดจากความคิดของคน และหนึ่งในนั้นคือพลังของการคิดบวก ฮิลล์ได้นำข้อมูลมากลั่นกรองให้กระชับ เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่ต้องการมองหาแนวทางในการเสริมสร้างความคิดด้านบวก ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้รู้เท่าทันความคิดด้านลบของตัวเอง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี     "วังวนแห่งความคิด" หนังสือที่กลั่นกรองแนวคิดสำคัญได้สั้น กระชับ ถึงวังวนความคิดของคนซึ่งมีทั้งบวกและลบ และความคิดทั้งสองสามารถนำไปสู่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในชีวิตได้อย่างไร
     หนังสือเล่มนี้อ่านได้สองทาง กลับหัว-กลับหาง ให้คุณจินตนาการในขณะที่อ่านว่า คุณมี "เทวดา" และ "ปีศาจ" นั่งอยู่บนไหล่ขวาและซ้าย เทวดาแนะให้คุณทำอย่างหนึ่ง และปีศาจแนะให้ทำอีกอย่าง เราจะให้ฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนของความคิดเชิงบวก อีกฝ่ายเป็นตัวแทนของความคิดเชิงลบ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของ ดร.ฮิลล์ และการตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่เป็นไปอย่างช้าๆ จากการลงมือทำทุกวันโดยไม่ย่อท้อ คุณจะเริ่มพบแนวทางการพัฒนาตัวเองได้เมื่อมองเห็นจุดหมายที่ปลายของทั้งสองด้าน
      ขณะที่อ่าน จงเตือนตัวเองเสมอว่า ที่สุดแล้ว ผลที่เกิดขึ้นมาจากตัวคุณเองทั้งสิ้น โชคดีหรือโชคร้ายล้วนมาจากนิสัยที่เราสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว สละเวลาวันละนิด อ่านข้อความสั้นๆ ก่อนไปเรียนหนังสือหรือทำงาน เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คุณคิดบวกขณะที่คุณก้าวไปข้างหน้าในทุกๆ วัน... อย่างมีเป้าหมาย หนังสือเล่มนี้ช่วยเตือนสติ สร้างความมุ่งมั่น และเป็นประโยชน์อย่างมาก