รายละเอียด

[หมด] ข้อตกลงประการที่ห้า - The Fifth Agreement

เราจะมีความรักกับตัวเอง และผู้อื่น อย่างมีความสุขได้อย่างไร? ศาสตร์ของทอลเท็ค หรือภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณ ซึ่งถูกเก็บเป็นความลับมาร้อยกว่าปี ได้ถูกนำมาถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้... The Fifth Agreement ข้อตกลงประการที่ห้า

  • ผู้เขียน: don Miguel Ruiz, don Jose Ruiz with Janet Mills
  • ผู้แปล: ดร.วรัญญา สะอาดเอี่ยม ริเท็นนิส
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786162440137
  • ขนาด: 11.5 x 19 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 240.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 204.00 บาท
[หมด] ข้อตกลงประการที่ห้า - The Fifth Agreement

เนื้อหาหนังสือ     ข้อตกลงสี่ประการแรกนั้นได้เคยรวมอยู่ในหนังสือ The Four Agreements แต่ถ้าคุณได้อ่านหนังสือ The Fifth Agreement เล่มนี้ นอกจากจะได้ตอกย้ำและตระหนักรู้ยิ่งขึ้นในสิ่งที่เราเป็น ยังจะได้ความท้าทายเพิ่มเติมในเรื่อง ข้อตกลงประการที่ห้า “จงสงสัย แต่เรียนรู้ที่จะฟัง” จงฟังเจตนาที่ซ่อนอยู่หลังคำพูด แล้วเราจะเข้าใจสารที่แท้จริง
     

     ทุกครั้งที่คุณ คิด พูด ทำ อะไรที่อยู่เบื้องหลังการกระทำ คำพูดของคุณ?  เจตนาเบื้องหลังเหล่านั้นจะวนเวียนเป็นผลลัพธ์อยู่ในชีวิตของคุณ!!!
     เราทุกคนบนโลกใบนี้คือ “ผู้ส่งสาร” “เราเป็นผู้ส่งสารถึงตัวเราเองและผู้อื่นรอบตัวเรา” ความคิดเห็นของเราที่มีต่อตัวเราเอง และต่อผู้อื่น ซึ่งผลลัพธ์ในสารที่เราส่งนั้นจะอยู่ในชีวิตเรา และเราเข้าใจ มีมุมมองผู้คนหรือสิ่งต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าตัวตนที่เราเป็น ทุกครั้งที่เราตัดสินตัวเราเอง หรือเราตัดสินผู้อื่น แท้จริงแล้วสิ่งนั้นๆ คือภาพสะท้อนของสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราและเป็นความเข้าใจของเรานั่นเอง
     นี่คือเรื่องราวคำสอนของทอคเท็ค “ข้อตกลงประการที่ห้า” “จงสงสัย แต่เรียนรู้ที่จะฟัง จงอย่าเชื่อแม้แต่บางความคิดของตัวเราเอง หรือคนอื่น แต่จงใช้พลังแห่งความสงสัยตั้งคำถามกับสิ่งที่เราได้ยินว่านั่นคือ มันคือความจริงจริงหรือ? ฟังเจตนาที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดของเราแล้วเราจะเข้าใจสารที่แท้จริง!”
     ข้อตกลงประการที่ห้า เล่มนี้เป็นธรรมชาติแห่งความรักตนเอง เข้าใจตนเอง จึงเข้าใจเพื่อนมนุษย์ผู้อื่น เป็นความคิด และวิธีปฏิบัติที่มีจุดศูนย์กลางตั้งค่าที่ความสมดุลซึ่งนำมาซึ่งใจใสๆ ที่ปีติสุข ดิฉันขอส่งความจริงใจไปให้ผู้อ่านที่รักทุกๆ ท่าน ขออวยพรให้ทุกท่านได้สัมผัสองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ที่มีอยู่ในเนื้อหา “ข้อตกลงประการที่ห้า” โดยถ้วนทั่วกัน