รายละเอียด

ประหนึ่งจะสิ้นโรคภัย

ผลงานล่าสุดจาก นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ คู่มือที่จะทำให้คุณรู้เท่าทัน “ใจ” ตัวเอง สังคม และกลไกต่างๆ รอบตัว ผ่านบทความสุขภาพจิตในหลากมิติ สะท้อนมุมมองที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ในฐานะจิตแพทย์ ตีแผ่มาเป็นกรณีศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของมนุษย์ที่มีลักษณะสากล

  • ผู้เขียน: นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 978-974-228-091-8
  • ขนาด: 12.9 x 18.5 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 145.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 123.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

ประหนึ่งจะสิ้นโรคภัย

เนื้อหาหนังสือ

     มีหนังสือเขียนว่าคนเราในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้พื้นฐาน 4 เรื่อง มิเช่นนั้นไม่น่าจะเอาตัวรอดได้ คือความรู้พื้นฐานเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นพลเมือง เรื่องสุขภาพมีความรู้จริงและความรู้ลวงแฝงอยู่ในสื่อต่างๆ ทั่วไป ไม่เว้นแม้แต่ในเขตโรงพยาบาล เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเชื่อทุกอย่างที่แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล นิตยสารสุขภาพ หรือทีวีช่องใดมาบอกเราว่าเราควรทำอะไร เราไม่ควรเชื่อในทันทีและเรียนรู้เองให้มาก การเงินที่เชื่อมต่อกับทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกสามารถทำให้เงินในธนาคารของเราหายได้ สิ่งแวดล้อมสามารถทำเราตายได้จากเหตุภัยพิบัติที่คาดไม่ถึง ความไม่รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมือง ว่าคนเราควรอยู่ร่วมกันกับความคิดเห็นหรือชาติพันธุ์ที่แตกต่าง สามารถนำมาซึ่งอันตรายได้เช่นกัน คนเราควรเรียนรู้สี่เรื่องนี้ไว้บ้าง มิใช่เอะอะก็เชื่อผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างเดียว      หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Health Today วารสารการแพทย์คลินิก และสิ่งตีพิมพ์หลากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้อ่านได้เปิดมุมมองใหม่ต่อประเด็นสุขภาพจิตในหลากหลายมิติ      สุขภาพกายและสุขภาพใจนั้นที่จริงเป็นหนึ่งเดียวกัน หากคุณตั้งใจจะอยู่กับสิ่งใดด้วยใจสงบ ชีวิตก็สงบ นับจากนี้ไป การใช้ชีวิตให้เป็นสุขจะยากขึ้นทุกที หากเราไม่รู้ว่าสมดุลของกาย ใจ และจิตวิญญาณอยู่ที่ตรงไหน

     เพราะเราทุกคนมีสิทธิเป็นสุข...   ****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App