รายละเอียด

[ขายตามสภาพ] โลกตื่น เมื่อเอเชียเปลี่ยน -The Global Rise of Asian Transformation

ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการที่ซับซ้อนของพลวัตรสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ของธุรกิจทั่วเอเชีย แต่ละบทของหนังสือเผยให้เห็นถึงแนวโน้มสำคัญที่ท้าทายภูมิภาคนี้อยู่ ซึ่งรว

  • ผู้เขียน: บรรณาธิการ : พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล, คริสโตเฟอร์ บอลดิง, รีนา มาร์วาห์
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742282318
  • ขนาด: 14.5 x 21 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 395.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 335.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่


Add to cart

[ขายตามสภาพ] โลกตื่น เมื่อเอเชียเปลี่ยน -The Global Rise of Asian Transformation

เนื้อหาหนังสือ

The Global Rise of Asia Transformation... โลกตื่น เมื่อเอเชียเปลี่ยน ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการที่ซับซ้อนของพลวัตรสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ของธุรกิจทั่วเอเชีย แต่ละบทของหนังสือเผยให้เห็นถึงแนวโน้มสำคัญที่ท้าทายภูมิภาคนี้อยู่ ซึ่งรวมถึงผู้บริโภคเกิดใหม่ การเปลี่ยนปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง โครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และพลังงาน

     หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลข้อมูลและสถานการณ์สำคัญ ๆ ที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ชี้ให้เห็นแนวโน้มการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของเอเชียจากนี้ไปอีกหลายสิบปี พร้อมกันนี้ได้สะกิดไหล่เอเชีย ในวันที่รับบทเด่นบนเวทีเศรษฐกิจโลก ได้ทบทวนด้วยว่า บรรดาแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินอยู่เป็นสิ่งที่โลกต้องการจริง ๆ แล้วหรือยัง

 

 

 

"การวิเคราะห์อย่างเจาะลึกถึงปัญหาท้าทายต่างๆ ในเอเชียด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหนังสือเล่มนี้ ทำให้เราเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่อาจทำให้เอเชียรุ่งหรือร่วงได้ - ไม่ว่าแนวโน้มใหญ่ของโลกการเมืองในภูมิภาค จนถึงความซับซ้อนของธุรกิจ หนังสือเล่มนี้มีบทเรียนมากมายให้เรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ศตวรรษแห่งเอเชียแปซิฟิก"

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

อดีตเลขานุการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก

 

 

"พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล, คริสโตเฟอร์ บอลดิง, รีนา มาร์วาห์ ได้สังเคราะห์แนวคิดสำคัญ และบ่งชี้ห้าแนวโน้มและห้าปัจจัยเปลี่ยนเกมสำคัญที่จะกำหนดว่าใครคือผู้ชนะ ผู้แพ้ และผู้ดูข้างสนาม นักศึกษา MBA ผู้บริหารระดับกลางและสูง และผู้ที่สนใจในความเป็นไปของเอเชียและโลกควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้ ในขณะที่จีน อินเดีย และอาเซียนกำลังไต่เต้าขึ้นเทียบเคียงกับตะวันตก"

วิรัช อภิเมธีธำรง

ประธาน บริษัท อินทัช โฮลดิง จำกัด (มหาชน)

 

 

"บรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้ได้ให้ 'GPS' ของการเปลี่ยนแปลงของเอเชียซึ่งมีค่ายิ่งสำหรับการเข้าใจถึงโอกาสและปัญหาท้าทายที่มาจากพลวัตรของการพัฒนาในเอเชีย พวกเขามองดูด้วยสายตาที่กว้างไกลและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงแนวโน้มสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของเอเชีย และบ่งชี้ปัจจัยพลิกเกมที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเศรษฐกิจเอเชียจะสามารถได้ประโยชน์จากโอกาสมากมายของพวกเขาหรือไม่"

โมฮันบีร์ ซอห์นีย์

ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการ, ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น, สหรัฐอเมริกา

 

บรรณาธิการ 

- พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล

สมาชิกของสภาคณะที่ปรึกษานานาชาติ International Advisory Council, 

วิทยาลัยธุรกิจ ซูลิค, มหาวิทยาลัยยอร์ค, ประเทศแคนาดา

 

 

-  คริสโตเฟอร์ บอลดิง

ศาสตราจารย์ที่วิทยาลัยธุรกิจ HSBC,

บัณฑิตวิทยาลัยเฉินเจิ้น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง, ประเทศจีน

 

 

-  รีนา มาร์วาห์

รองศาสตราจารย์วิทยาลัยจีซัส แอนด์ แมรี,

มหาวิทยาลัยเดลฮี, ประเทศอินเดีย