รายละเอียด

"แผน" เพื่อแผ่นดิน

เรื่องราวชีวิตซึ่งพิสูจน์ว่า 'ความดี ความเพียร ความถ่อมตน' ย่อมเป็นหนทางสู่ความสำเร็จอย่างมีเกียรติ ควรแก่การแซ่ซ้อง

  • ผู้เขียน: วิทยา เวชชาชีวะ
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742281595
  • ขนาด: 16 x 23 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 350.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 175.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

เนื้อหาหนังสือ

หนังสือ “แผน” เพื่อแผ่นดิน ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี ประจำปี 2558 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     เรื่อง "แผน" เพื่อแผ่นดิน เป็นหนังสือที่มีความพิเศษในการถ่ายทอดเรื่องราว เขียนเล่าถึงประวัติของคุณแผน วรรณเมธี ผู้เป็นเลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกคนปัจจุบัน

     ผู้ซึ่งเป็นบุคคล "มหัศจรรย์" ท่านหนึ่ง แม้ตัวท่านเองจะให้สัมภาษณ์ว่า "ผมไม่ใช่คนใหญ่โตอะไร" แต่ตามความเป็นจริง บุคคลผู้หมั่นเพียรอย่างยิ่ง กระทำงานเพื่อแผ่นดินทศวรรษแล้วทศวรรษเล่าโดยแทบมิได้มีวันหยุด ประกอบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ มีความอดทน อ่อนโยน และให้อภัย เป็นที่รักทั้งของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใด ย่อมมิใช่บุคคลที่ "ธรรมดา" ไปได้ ทว่าเป็นผู้สง่าด้วยเพียรงามด้วยขันติและโสรัจจะ ซึ่งที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่นำให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผ่านราชการตำแหน่งสำคัญๆ ของประเทศ เช่น เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัคราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เอกอัครราชทูตประจำสหราชอาณาจักร และเลขาธิการอาเซียน เป็นต้น จวบจนกระทั่งปัจจุบัน

     และหนังสือเล่มนี้ยังเป็นบันทึกห้วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งกว่าแปดทศวรรษ ข้ามผ่านกาลเวลาตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงสมัยปัจจุบัน โดยผู้ประพันธ์มีความประสงค์จะให้ผู้อ่านเข้าใจถึงภูมิหลังของเรื่องราวชีวิตของคุณแผนได้อย่างดีที่สุด จึงได้ค้นคว้าและบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบโรงเรียนในสมัยก่อน เกร็ดต่างๆ เกี่ยวกับกรุงเทพฯ เรื่องเสรีไทย เรื่องการเรียนต่อในต่างประเทศ ซึ่งคุณแผนได้มีตำแหน่งไปประจำการ

     สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ภูมิใจเสนอหนังสือ '"แผน" เพื่อแผ่นดิน' เรื่องราวชีวิตซึ่งพิสูจน์ว่า 'ความดี ความเพียร ความถ่อมตน' ย่อมเป็นหนทางสู่ความสำเร็จอย่างมีเกียรติ ควรแก่การแซ่ซ้องให้ประจักษ์ต่อสายตาผู้อ่าน ผ่านปลายปากกาของอาสามัคคุเทศก์อย่าง 'วิทยา เวชชาชีวะ' ที่จะนำผู้อ่านไปพบและรู้จัก ให้ได้ทราบถึงประวัติของบุคคลผู้มีนามว่า  'แผน วรรณเมธี' ผู้กระทำงานเพื่อแผ่นดิน

     สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ต้องการนำเสนอ มิใช่ท่านเจ้าของประวัติได้กระทำอะไร หรือประสบความสำเร็จอะไรเท่าใดนัก ท่านทำได้อย่างไรหรือด้วยหนทางใด ออกจะชวนให้พินิจพิเคราะห์เสียมากกว่า ชีวิตและความสำเร็จในหน้าที่การงานของ 'แผน วรรณเมธี' คงเป็นอุทธาหรณ์ได้บ้างว่าความมักน้อยไม่ทะเยอทะยาน รู้จักประมาณสถาน ยึดมั่นในคุณธรรมเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมีเกียรติควรแก่การแซ่ซ้องได้ สมดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า "ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง"

    ทั้งหมดนี้ล้วนเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อ่านง่าย ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ เห็นความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปต่างๆ อย่างชัดเจนทั้งในระดับบุคคล องค์กร ประเทศ และโลก ผ่านการเรียบเรียงโดย 'วิทยา เวชชาชีวะ' ซึ่งได้ใช้ความพากเพียรอุตสาหะอย่างยิ่ง ค้นคว้าทั้งเอกสารโบราณ หนังสือเก่า และสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากเพื่อร้อยเรียงเป็นหนังสือขึ้นมา เป็นหนังสือที่เขียนด้วยจิตคารวะและใจปรารถนาดี ซึ่งเป็นสิ่งมีมงคลอย่างยิ่ง ดังนี้จึงประสิทธิผลเป็นหนังสือที่ดี มีคุณค่าแก่บรรณพิภพ