รายละเอียด

[หมด] อ่านคนทะลุใจ

กลศึกใดที่ว่าลึกล้ำ ยังมิอาจจมลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจคน

  • ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742281311
  • ขนาด: 12.9 x 18.5 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 145.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 123.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] อ่านคนทะลุใจ

เนื้อหาหนังสือ

 


ขงจื่อกล่าวไว้ว่า
"ในยามที่ใจเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยน จะปรากฏร่องรอยให้เห็นทางสีหน้า
ขอเพียงเห็นร่องรอยเพียงเล็กน้อย ก็จะหยั่งรู้ใจคนผู้นั้นได้"
สิ่งที่ทำให้ใจเคลื่อนไหวคือ "เวลา"
ยิ่งปล่อยให้เนิ่นนาน ความฟุ้งซ่านย่อมมาก ความกังวลย่อมตามมา
การควบคุมพฤติกรรมโดยผ่านสติย่อมลดลง
ความเป็นตัวตนก็ย่อมปรากฏมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์
      อ่านคนทะลุใจ รวบรวมกรณีศึกษาในหลากหลายยุคสมัย อาทิ ชุนชิว-จ้านกว๋อ, ราชวงศ์ฉิน, ราชวงศ์ฮั่น ฯลฯ โดยคัดเลือกมา 24 เหตุการณ์ที่สั้นกระชับและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แน่นอน คุณอาจจะไม่สามารถนำไปใช้แล้วได้ผล 100% แต่อย่างน้อยการอ่านคนย่อมเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า ธุรกิจ การเมือง หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน
     ศาสตร์แขนงนี้ยังสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำ เพราะมนุษย์ในยุคอดีตและในยุคปัจจุบันยังคงมีหลายสิ่งที่ไม่ต่างกัน นั่นก็คือ ความต้องการทรัพย์สิน ผลประโยชน์ การกระหายในอำนาจ รวมไปถึงเรื่องของอิสตรี

     'อ่านคนทะลุใจ' เล่มนี้ คือการศึกษาวรรณกรรมและปรัชญาตะวันออกในเชิงรัฐศาสตร์ ผสานกับจิตวิทยาและประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องของการอ่านคน เพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่างๆ
     การเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่มีค่าออกมาจัดให้เป็นระบบ แล้วนำไปถ่ายทอดสู่สาธารณชน เพื่อให้ทุกคนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการอ่านคน เพื่อที่จะไม่เกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตในทุกแง่มุม


"กลศึกใดที่ว่าลึกล้ำ ยังมิอาจจมลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจคน"