รายละเอียด

[หมด] การบริหารสไตล์ญี่ปุ่น

เผยกลเม็ดเคล็ดลับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นไว้อย่างละเอียดทุกแง่มุม โดยมุ่งหวังให้นักธุรกิจคนไทยได้เข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานของนักธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติที่ดีและทำงานร่วมกันด้วยความสุขและประสบความสำเร็จ

  • ผู้เขียน: อิมาอิ ฮิโรชิ
  • ผู้แปล: ดร.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786162440335
  • ขนาด: 14.5 x 21 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 195.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 165.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] การบริหารสไตล์ญี่ปุ่น

เนื้อหาหนังสือ

     หนังสือเรื่อง การบริหารสไตล์ญี่ปุ่น เล่มนี้ ได้แปลและเขียนเพิ่มเติมจากบทความเรื่อง “Business Protocol in Thailand” (ที่ได้รวบรวมลงในวารสารของหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551) บทความนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักธุรกิจญี่ปุ่นที่มาประจำอยู่ในประเทศไทย ได้ทำความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานของคนไทยที่ทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นในไทย แต่หนังสือ หารบริหารสไตล์ญี่ปุ่น เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ในด้านกลับกัน ก็คือ ต้องการให้นักธุรกิจคนไทยทำความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมของนักธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อให้มีทัศนคติร่วมกันในการทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกัน

     การบริหารสไตล์ญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เรื่องที่ควรรู้ เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับการทำธุรกิจ ภาษาและการดำเนินธุรกิจ ฯลฯ
ตอนที่ 2 การทำงานในบริษัทญี่ปุ่น เช่น กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทญี่ปุ่น ความคาดหวังของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่พึ่งมาทำงานในไทย การตัดสินใจแบบญี่ปุ่น ฯลฯ
ตอนที่ 3 คุณลักษณะของคนไทย เช่น ใจจริงของคนไทย ความคิดของคนไทยที่ไม่แสดงออก ความเกรงและความคาดหวังของคนไทย ฯลฯ
ตอนที่ 4 ปัญหาระหว่างชาวญี่ปุ่นกับชาวไทย เช่น การสื่อสารกับคนญี่ปุ่น ปัญหากับคนญี่ปุ่น การสมาคมกับนายชาวญี่ปุ่น ฯลฯ
ตอนที่ 5 แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและการจัดการ

     อิมาอิ ฮิโรชิ อดีต Executive Vice President บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทผลิตและจำหน่ายรถยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่น มีประสบการณ์ในการบริหารงานมากกว่า 50 ปี โดยเข้ามาทำงานที่เมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 จึงมีประสบการณ์การทำงานกับคนไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งยังเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารให้แก่สถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานต่างๆ มากมาย ทำให้เข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
     การบริหารสไตล์ญี่ปุ่น เล่มนี้เข้าได้เปิดเผยกลเม็ดเคล็ดลับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นไว้อย่างละเอียดทุกแง่มุม โดยมุ่งหวังให้นักธุรกิจคนไทยได้เข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานของนักธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติที่ดีและทำงานร่วมกันด้วยความสุขและประสบความสำเร็จ
     การบริหารสไตล์ญี่ปุ่นเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ทำให้เข้าใจการบริหารและวัฒนธรรมการทำงานของชาวญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความสุขในการทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นให้มากยิ่งขึ้น
 

****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App 


ผลงานของคุณอิมาอิ ฮิโรชิ
- การบริหารสไตล์ญี่ปุ่น
- Toyota's Overseas Management