รายละเอียด

สอนลูกเป็นนักลงทุน Blue Chip Kids

เรื่องราวเกี่ยวกับเงิน การลงทุน และตลาดหุ้น ที่เด็กๆ ทุกคนรวมทั้งพ่อแม่ควรรู้ไว้

  • ผู้เขียน: David W.Bianchi
  • ผู้แปล: ชัชวนันท์ สันธิเดช
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742283063
  • ขนาด: -
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 350.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 297.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

สอนลูกเป็นนักลงทุน Blue Chip Kids

เนื้อหาหนังสือ

ทักษะการบริหารจัดการเงิน

เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญ  ไม่ต่างจากทักษะชีวิตอื่นๆ การออมเงินและการลงทุนสำคัญพอๆ กับการหาเงิน แต่ในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยกลับไม่มีการสอนทักษะนี้อย่างเพียงพอ

แน่นอนว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินสำคัญต่อการดำรงชีวิต เริ่มตั้งแต่เกิด เราลืมตาดูโลกได้ก็ต้องใช้เงิน การศึกษาที่ดี
ก็ต้องใช้เงิน และแม้เราจะจากโลกนี้ไปก็ต้องใช้เงิน ความฉลาดเรื่องเงินและการบริหารจัดการเงินที่ดีโดยปลอดจากภาระหนี้ จะช่วยให้เรามีอิสระทางการเงิน ดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นและไม่ทิ้งภาระไว้แก่ลูกหลานเมื่อถึงบั้นปลาย

ทักษะการเงินเป็นทักษะที่ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพื่อเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

หนังสือ Blue Chip Kids หรือ สอนลูกเป็นนักลงทุน เป็นหนังสือที่สำนักพิมพ์ภูมิใจนำเสนออย่างยิ่ง ผู้เขียนอธิบายโลกการเงินและการลงทุนที่ดูเข้าใจยากและซับซ้อนให้เห็นเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายมาก ผู้อ่านจะได้เรียนรู้โลกการเงิน การลงทุน และตลาดหุ้น ซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่งได้ในอนาคต

ผู้เขียนเป็นคุณพ่อที่ตั้งใจเขียนพื้นฐานทางการเงินและการลงทุนให้ลูกอ่าน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับเด็กทุกคน และเหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ถ้าอยากให้ลูก (และคุณ) ฉลาดเรื่องเงิน หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ ลูกจะรู้จักจัดการกับเงินที่หามาได้ รู้จักใช้จ่าย เก็บออม และรู้จักลงทุน ซึ่งแน่นอนว่า...

นั่นย่อมจะนำไปสู่ชีวิตที่ดี