รายละเอียด

โมเดลธุรกิจของคุณ Business Model YOU [ขายตามสภาพ]

วิธีที่จะช่วยให้คุณวางแผนอาชีพการงานใหม่ โดยใช้กระดาษเพียงหน้าเดียว

  • ผู้เขียน: Timothy Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur
  • ผู้แปล: พิษณุ พรหมจรรยา
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742281861
  • ขนาด: 24 x 19 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 395.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 335.00 บาท
โมเดลธุรกิจของคุณ Business Model YOU [ขายตามสภาพ]

เนื้อหาหนังสือ

 

'การได้ทำงานที่ใช่และมีความสุขกับการทำงานนับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิต และถ้างานนั้นสร้างรายได้ที่ดีให้แก่เราด้วยแล้ว ยิ่งนับว่างานนั้นเป็นงานที่ใช่อย่างแท้จริง หากคุณกำลังหางานที่ว่านั้นอยู่ละก็ โมเดลธุรกิจของคุณ เล่มนี้ มีคำตอบ...

ในแง่ของวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับพื้นฐาน โมเดลธุรกิจ คือตรรกะที่ทำให้กิจการใดกิจการหนึ่งมีฐานะทางการเงินแข็งแรงพอที่จะตั้งอยู่ได้

โดยปกติแล้วโมเดลธุรกิจเป็นการอธิบายเกี่ยวกับตัวธุรกิจ แต่ในหนังสือเล่มนี้ เน้นที่ตัวคุณเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนด ปรับปรุง และสร้าง " โมเดลธุรกิจส่วนตัว" ของคุณเองได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำจุดแข็งและความสามารถที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้คุณมีความก้าวหน้าทั้งในแง่ชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน กล่าวคือ โมเดลธุรกิจเป็นตรรกะที่จะช่วยให้คุณค้นหาศักยภาพของตัวเอง รู้จักตัวเอง และดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาเพื่อสร้างงานที่ให้ความสุขและสร้างรายได้

ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการปรับใช้ 'โมเดลธุรกิจของคุณ' ถึง 328 คน จาก 43 ประเทศทั่วโลก ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้นำแนวคิดเรื่องโมเดลธุรกิจมาอธิบาย วิเคราะห์ และออกแบบวิถีชีวิตและอาชีพการงานของพวกเขาเอง จนได้ค้นพบกับงานที่ใช่ และชีวิตที่มีความสุข...

โมเดลธุรกิจ วิธีคิดที่เป็นระบบ เรียบง่าย และทรงพลังนี้ จะช่วยให้คุณสามารถปรับวิธีการทำงานให้เหมาะกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และช่วยให้คุณสามารถอยู่รอดในโลกทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดี คำนำผู้แปล


     'ถ้าคุณหรือคนรอบข้างของคุณ เคยหรือกำลังรู้สึกเบื่อ ท้อ ไม่มีความสุข หรืออึดอัดทรมานกับงานที่ทำอยู่จนทนไม่ไหว และอยากจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างมาก และมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปทั้งชีวิตเลยก็ได้ เพราะมันจะช่วยคุณออกแบบเส้นทางอาชีพการงานของคุณใหม่ให้เหมาะสมกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากที่สุด มันจะช่วยคุณค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตคุณอย่างแท้จริง อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข งานอะไรที่เหมาะกับคุณและคุณค่าในชีวิตของคุณ...

     อันที่จริงแล้ว หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาและมีความคิดจะเปลี่ยนงานเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับคนทุกคนที่มีความคิดอยากจะวางแผนและพัฒนาเส้นทางอาชีพของตัวเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขกับชีวิตการทำงานในวิถีของตนเองด้วย

      หนังสือเล่มนี้ เป็นเหมือนคู่มือที่จะช่วยให้คุณทำความรู้จักตัวเองได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น เพื่อที่คุณจะได้สามารถกำหนดเส้นทางอาชีพการงานให้สอดคล้องกับความเป็นคุณอย่างแท้จริง โดยผ่านการทำแบบฝึกหัดง่ายๆ ที่ได้รับการออกแบบและขัดเกลาจากประสบการณ์ของผู้คนในสาขาอาชีพต่างๆ จากทุกมุมโลก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามได้จริงอย่างเป็นขั้นตอนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก แบบฝึกหัดในบทต่างๆ จะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจของคุณขึ้นมาได้ โดยปลูกฝังหลักคิดในการมองตัวเองเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถมองและทำความเข้าใจกับตัวคุณเองได้อย่างรอบด้านมากขึ้น

     'เปลี่ยนความไม่แน่นอนทางด้านงานอาชีพ มาเป็นความมั่นใจด้วยการใช้พิมพ์เขียวเพียงหน้าเดียว ซึ่งได้ช่วยให้องค์กรต่างๆ นับพันแห่งทั่วโลกประสบความสำเร็จในการสร้างวิถีใหม่ในการทำงานมาแล้ว นี่คือวิธีที่เป็นระบบในการใช้โมเดลธุรกิจที่สำคัญที่สุดอย่างเหมาะสมซึ่งนั่นก็คือ 'โมเดลธุรกิจของคุณ' นั่นเอง'