รายละเอียด

[หมด] ศาสตร์แห่งความสุข - The Science of Happiness

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาความสมบูรณ์พูนสุขและความมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆ ด้านของชีวิต พร้อมต้องการเข้าถึง “ความดีงามและศักยภาพอันแท้จริงของมนุษย์” เราขอเชิญชวนท่านให้อ่านหนังสือเล่มนี้ การรวมเล่มคัมภีร์ต้นน้ำอายุร้อยปีถึงสามเล่มเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันได

  • ผู้เขียน: วอเลซ ดี. วัตเทิลส์
  • ผู้แปล: ดร.วรัญญา สะอาดเอี่ยม รีเท็นนิส
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786162440199
  • ขนาด: 14.4 x 21 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 325.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 276.00 บาท
[หมด] ศาสตร์แห่งความสุข - The Science of Happiness

เนื้อหาหนังสือ     หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์เกือบทุกอย่างของชีวิตให้ท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์

     ผู้เขียนให้คำยืนยันและเป็นผู้ปฏิบัติเองจนได้ผลว่า หากผู้อ่านได้ลองอ่านและทำตามคำแนะนำของหนังสือเล่มนี้ ความสุขในชีวิตจะคงอยู่กับผู้อ่านทุกท่านตลอดไป ไม่ว่าต้องเผชิญสภาวะทุกข์ร้อนเพียงใด ก็ขอให้นึกถึงบทความในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ท่านมีกำลังใจในชีวิตเพิ่มมากขึ้นได้
     กฎของศาสตร์แห่งความสุข
     กฏข้อแรก ว่าด้วยเรื่องของการหาปัจจัยให้พอเพียงสำหรับการดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบาย
     กฎข้อสอง เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ เพราะแม้เราจะมีเงินทองทรัพย์สินมาบำรุงกำลังตนเองแล้ว แต่หากร่างกายอ่อนแอ ทรัพย์สินที่หามาได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร
     กฎข้อสุดท้าย ว่าด้วยการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ทั้งการมองโลกในแง่ดี ไม่ไปเบียดเบียนใครหรือให้ใครเบียดเบียน รวมถึงการปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจให้ครบถ้วนในความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ
     ศาสตร์แห่งความสุข... ศาสตร์อันน่าตื่นใจ เรียบง่าย แต่ปลุกเร้ากระตุ้นเตือนความคิดได้อย่างทรงพลังและอยู่เหนือขีดขั้นแห่งกาลเวลา แม้หนังสือจะมีอายุมาจนถึงวันนี้ครบ 100 ปีแล้วก็ตาม แต่ใจความสำคัญในทุกๆ บรรทัด ทุกๆ หน้า ทุกๆ บทที่ผ่านสายตาและความคิดไป ไม่เก่า ไม่เชย หากกลับสร้างแรงบันดาลใจและช่วยปลุกปลอบใจในเวลาเดียวกันได้อย่างน่าประหลาด สมกับเป็นหนังสือต้นธารแห่งแนวคิดของหนังสือ เดอะ ซีเครท ในรุ่นหลังอย่างแท้จริง