รายละเอียด

[หมด] ธรรมะ? อ่ะทำ

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการมองธรรมะในสายตาของคนรุ่นใหม่ สื่อสารถึงคนรุ่นเดียวกันด้วยวิธีการที่ร่วมสมัย รวมทั้งยังสามารถทำให้เพลิดเพลินไปกับลายเส้นอันเรียบง่าย แต่กลับแฝงไว้ด้วยการท้าทายให้เพ่งพิจารณาทีละภาพๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์

  • ผู้เขียน: ปิยา วัชระสวัสดิ์
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 978-974-228-076-5
  • ขนาด: 15 x 18.2
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 195.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 165.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] ธรรมะ? อ่ะทำ

เนื้อหาหนังสือ

    หนังสือเล่มนี้แม้มีชื่อว่า Faithbook แต่ไม่ได้เรียกร้องให้ผู้อ่านเชื่อหรือใช้ศรัทธาในการอ่าน แท้จริงแล้วเนื้อหาตลอดทั้งเล่มล้วนกระตุ้นให้ผู้อ่านใช้ความคิด บางตอนถึงกับกระตุกให้เกิดคำถามขึ้นมา ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร หากไตร่ตรองอย่างจริงจัง ย่อมเอื้อให้เกิดปัญญา อันอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของตนได้ 

    ผู้รวบรวมเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยสนใจธรรมะมาก่อน แต่เมื่อได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้ว ความคิดก็เปลี่ยนไป เห็นธรรมะเป็นเรื่อง “สนุก” และอยากให้ผู้อื่นได้สัมผัสกับรสชาติของธรรมะบ้าง โดยคัดเลือกข้อความที่น่าสนใจจากคำบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสมานำเสนอ พร้อมกับเขียนภาพประกอบด้วยตนเอง ผลที่เกิดขึ้นก็คือ หนังสือธรรมะเล่มกะทัดรัดที่มีสีสันน่าอ่าน รูปเล่มน่าจับต้อง

    หนังสือเล่มนี้นำเอาธรรมะมาจัดวางแบบไม่มีพิธีรีตองหรือกฎเกณฑ์ โดยดึงเอาประเด็นที่น่าสนใจมาถ่ายทอดเป็นเรื่องๆ ไม่ได้นำเสนอตามกรอบที่มักเห็นตามหนังสือธรรมะ เช่น อริยสัจ 4 หรืออริยมรรคมีองค์ 8 ดังนั้นผู้อ่านจึงสามารถเลือกอ่านเป็นตอนๆ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับก็ได้ อีกทั้งแต่ละตอนก็ยังสั้นๆ ใช้เวลาอ่านไม่นาน แต่ถ้าอ่านอย่างขบคิด ไม่เร่งรีบ ก็จะได้ประโยชน์อย่างมาก ชนิดที่อาจพลิกชีวิตของตนได้