รายละเอียด

[หมด] ปัญญาเหนือทุกข์ - The Wise Heart

ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับคำสอนและการปฏิบัติในพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหน หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำสอนในพุทธศาสนาของคุณให้มีมากยิ่งขึ้น

  • ผู้เขียน: แจ๊ค คอร์นฟิลด์
  • ผู้แปล: กำธร เก่งสกุล
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786162440403
  • ขนาด: 14.5 x 20.7 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 450.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 382.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] ปัญญาเหนือทุกข์ - The Wise Heart

เนื้อหาหนังสือ


     เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา แจ๊ค คอร์นฟิลด์ คือชายชาวอเมริกันคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสับสน ว้าเหว่ พยายามหลีกหนึจากความเจ็บปวดในเรื่องครอบครัว มาแสวงหาความสุขในเมืองไทย จนกระทั่งได้มาบวชเป็นพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง ณ ที่นี้เขาได้รับการสอนให้รู้จักหัวใจของการฝึกฝนจิตใจตามหลักพุทธศาสนา คือการฝึกให้มีสติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตา และมีความซื่อสัตย์ จนได้ค้นพบว่า คำสอนในพุทธศาสนาสามารถช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทั้งปวง และนำเขาไปพบกับความรู้แจ้งได้ในที่สุด และนั่นก็คือจุดเริ่มของชีวิตที่เหลืออยู่ของเขากับคำสอนในพุทธศาสนา

    เขาเริ่มศึกษาคำสอนในพุทธศาสนาจากคัมภีร์ต่างๆ อย่างจริงจังและพยายามถ่ายทอดออกมาเป็นจิตวิทยาที่สามารถนำไปใช้ได้ในการดำเนินชีวิต เขาเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มนำหลักปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาและพุทธจิตวิทยาไปเผยแผ่ในประเทศตะวันตก ปัจจุบันเขาเป็นอาจารย์สอนปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงทั่วโลก แห่งศูนย์ปฏิบัติธรรมสปิริตร็อก ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีผลงานเขียนเกี่ยวกับคำสอนในพุทธศาสนาหลายเล่ม

     The Wise Heart หรือ ปัญญาเหนือทุกข์ เล่มนี้ก็เช่นกันที่เขาได้ถ่ายทอดคำสอนตามหลักพุทธจิตวิทยาอันลึกซึ้ง ด้วยการสรุปถึงจิตวิทยาและการปฏิบัติต่อชีวิตมนุษย์โดยใช้วิธีเชิงบวกเป็นพื้นฐาน รวมไปถึงการฝึกสติและพัฒนาจิดใจ ซึ่งเขาเขียนอย่างเป็นระบบ เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับคำสอนและการปฏิบัติในพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหน หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำสอนในพุทธศาสนาของคุณให้มีมากยิ่งขึ้น

     หลวงพ่อชาเคยกล่าวไว้ว่า "ทุกข์เป็นสัจธรรมอันหนึ่ง พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนมนุษย์ให้รู้จักทุกข์ ถ้าไม่รู้จักทุกข์ มันก็ทุกข์ ถ้ารู้จักทุกข์ มันก็ไม่ทุกข์..." การพิจารณาและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตให้ตื่นรู้เท่าทันและเกิดปัญญา จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะหากเรามี ปัญญา แล้ว จิตเราก็จะเป็นอิสระอยู่ เหนือทุกข์ ทั้งปวง