รายละเอียด

[หมด] เดินทางโดยสวัสดี

"เดินทางโดยสวัสดี" จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรผู้ชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ควรให้แก่ผู่อ่านได้ในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเดินทางไปในสถานที่ไหน เวลาใด หรือแม้ว่าจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็ตาม

 • ผู้เขียน: พระมิตซูโอะ คเวสโก
 • ผู้แปล: -
 • ผู้เรียบเรียง: -
 • ISBN: 9786162440250
 • ขนาด: 18.7 x 12.8 cm
 • Weight/น้ำหนัก: -
 • ปีที่พิมพ์: -
 • จำนวนหน้า: -
 • ราคาปก: 150.00 บาท
 • ลดราคาเหลือ: 127.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] เดินทางโดยสวัสดี

เนื้อหาหนังสือ"เดินทางโดยสวัสดี" เล่มนี้ที่เล่าถึงการเดินทางค้นหาและค้นพบความสุขที่แท้จริง โดยภายในเล่มแบ่งเป็น 7 ภาค คือ

 • ภาคที่ 1 ชีวิตของเรา กล่าวถึง อวิชชา หลักโลกธรรม 8 และการฝึกฝนจิตใจ
 • ภาคที่ 2 อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข โดยมีอิทธิบาท 4 ในการดำเนินชีวิต และจิตอยู่กับปัจจุบัน
 • ภาคที่ 3 ขั้นสุดแห่งการอยู่กับปัจจุบัน คือจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง การอยู่กับปัจจุบันโดยมีอินทรีย์สังวรศีล ไม่มีนิวรณ์ 5 ไม่ยึดมั่นในขันธ์ 5
 • ภาคที่ 4 ธุดงค์ในป่า เล่าถึงการธุดงค์ท่องเที่ยวไปโดยรักษาสติ รักษาใจ รักษาวัตรข้อปฏิบัติของพระ
 • ภาคที่ 5 ตามรอยธรรม คือเหตุการณ์ขณะเดินทางไปฝึกปฏิบัติธรรมยังวัดต่างๆ
 • ภาคที่ 6 มุ่งสู่กาญจนบุรี การธุดงค์โดยไม่ใช้ปัจจัยและฝึกจิตใจในป่ากาญจนบุรี
 • ภาคที่ 7 ย้อนดูตัวเรา กล่าวถึงการตรัสรู้และคำสอนของพระพุทธเจ้า เหตุแห่งการเกิดทุกข์และการดับทุกข์ รวมถึงธรรมะซึ่งนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 


      เพราะความสุขนี้อยู่ที่ปัจจุบัน... "หายใจเข้าสบาย หายใจออกสบาย ทำใจสบายๆ" ดังคำสอนของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ที่หลายๆ ท่านเคยได้ยิน พระนักปฏิบัติชาวญี่ปุ่นซึ่งเดินทางรอนแรมมาจากแดนไกล เพื่อค้นหาสัจธรรมแห่งชีวิตด้วยเหตุจากการเบ่งบ่นของซากุระต้นหนึ่ง จวบจนวันนี้กว่าสามสิบปีที่ท่านถือครองเพศบรรพชิต ขุมทรัพย์ความรู้จากคำสอนซึ่งรวบรวมกลั่นกนองผ่านการเดินทาง การศึกษาพระธรรม และวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดของพระอาจารย์คเวสโกได้ส่งมอบแด่ท่านผ่านตัวอักษร จาก "ความสุขอยู่ที่ใจดี" เมื่อใจดี สุขภาพดี อารมณ์ก็ดี อะไรๆ ก็ดี สู่ "สันติสุขทุกย่างก้าว" ซึ่งกล่าวว่ารอยยิ้มเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และทำให้คนรอบข้างได้สัมผัสกับสันติสุขด้วยเช่นกัน จนมาถึง "เดินทางโดยสวัสดี"