รายละเอียด

[หมด] เป่า-ยิ้ง-ฉุบ "ทฤษฎีเกม" ฉบับย่อยง่าย - Rock, Paper, Scissors

คู่มือยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ด้วยทฤษฎีเกมง่ายๆ ที่ได้ผลจริง จากเจ้าของผลงานหนังสือยอดนิยมแห่งปี สาขาวิทยาศาสตร์สถาบันฟิสิกส์แห่งอเมริกา

  • ผู้เขียน: Len Fisher
  • ผู้แปล: ธิดา-ธัญญา ธัญญประเสริฐกุล
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742281427
  • ขนาด: 14.5 x 21 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 295.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 250.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] เป่า-ยิ้ง-ฉุบ

เนื้อหาหนังสือ


    ทฤษฎีเกมเป็นทฤษฎีที่อยู่รอบตัวเรา แม้จะมีคำว่าเกม แต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกมเลย ทฤษฎีเกมคือกลยุทธ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นๆ นั่นเอง

 

    เลน ฟิชเชอร์ ผู้ชนะรางวัลอิกโนเบล และเป็นหนึ่งในนักทฤษฎีเกมผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายว่า ทำไมเราจึงมีปัญหาด้านความร่วมมือกันไล่ตั้งแต่เรื่องทะเลาะกันในบ้าน เรื่องบาดหมางระหว่างเพื่อนบ้าน ความขัดแย้งภายในองค์กร การหย่าร้างของพวกคนดัง จนถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทฤษฎีเกมบอกอะไรกับเราได้บ้าง อะไรที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งเหล่านี้

    

     นอกจากนี้ผู้เขียนยังกล่างถึงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและนำเอาเกมเป่า-ยิ้ง-ฉุบของเด็กๆ มาปรับใช้ได้อย่างน่าทึ่ง นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา และนักรัฐศาสตร์ก็กำลังใช้ทฤษฎีเกมนี้เพื่อทำความเข้าใจว่า ทำไมเราจึงมีปัญหาในการร่วมมือกัน ทั้งที่จริงๆ แล้วเราควรร่วมมือกันอย่างยิ่ง หากจะแก้ปัญหาที่สำคัญและน่าเป็นห่วง อย่างเช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาทรัพยากรที่กำลังจะหมดไปจากโกล ปัญหามลภาวะ ภัยก่อการร้าย และสงคราม

 

     เราจะนำทฤษฎีนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ และบทเรียนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาระดับมหภาคอย่างไร และตัวเราในฐานะปัจเจกชนจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

 

     ทฤษฎีเกมทำให้ปัญหาเหล่านี้กระจ่างขึ้นจากแง่มุมที่คนจำนวนมากไม่คุ้นเคย และคำตอบเหล่านี้จะเกี่ยวพันกับปัญหาในชีวิตจริงเพียงใด คำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

 

จากคำนำสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์