รายละเอียด

[หมด] ปัญญาญาณแห่งความเมตตา - The Wisdom of Compassion

เรื่องราวของ 'คนธรรมดา' ผู้เปลี่ยนผ่านโมงยามแห่งความยากลำบากสู่ชีวิตใหม่ด้วยกุศลจิต

  • ผู้เขียน: ทะไลลามะ และ วิกเตอร์ ชาน
  • ผู้แปล: นรา สุภัคโรจน์
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742281281
  • ขนาด: 14.5 x 21 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 240.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 204.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] ปัญญาญาณแห่งความเมตตา - The Wisdom of Compassion

เนื้อหาหนังสือ


     นี่ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา แต่เป็นหนังสือที่เป็นสากล...เป็นความจริงและความดีงามที่เป็นสากล

     วิกเตอร์ ชาน ผู้เขียน ได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับองค์ทะไลลามะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการสื่อสารขององค์ทะไลลามะกับชาวตะวันตก นักวิทยาศาสตร์ เหยื่อของความรุนแรง นักโทษ เด็กป่วยในโรงพยาบาล และวัยรุ่น  น้อยคนที่จะมีความรู้เรื่องพุทธศาสนา แต่สิ่งที่ทุกคนแสวงหาเหมือนกันคือ ความจริง ความรัก สันติสุข และความสุข เพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้คือภาษาสากล ถ้าจะเป็นพุทธศาสนาก็เป็นในระดับที่คนที่ไม่ใช่ชาวพุทธเข้าใจได้

     ทำไมองค์ทะไลลามะจึงเป็นที่รักและยอมรับของชาวโลก ทุกชาติ ทุกศาสนา แม้แต่ผู้ที่ไม่มีศาสนา วัยรุ่น เศรษฐีนักธุรกิจระดับโลก นักวิทยาศาสตร์ คำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้

    วิกเตอร์ ชานหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะมีส่วนเล็กๆ ในการช่วยตอบคำถามที่ว่า องค์ทะไลลามะคือใคร และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของท่าน ไม่ว่าจากคำพูด หรือจากความสัมพันธ์ของท่านกับผู้คน จะบอกแนวทางง่ายๆ บางอย่างซึ่งจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้  ...โดยมุมมองและความประทับใจจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ....