รายละเอียด

[หมด] เมื่อคิดให้ดีไทยนี้ฉลาด

บทวิจารณ์เรียกสติกลางสถานการณ์วิกฤติ กระตุกให้ฉุกคิดสู่หนทางหลุดพ้นจากภาวะไร้ปัญญาโดยพลัน

  • ผู้เขียน: ดร.ไสว บุญมา
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742281335
  • ขนาด: 14.5 x 21 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 120.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 102.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] เมื่อคิดให้ดีไทยนี้ฉลาด

เนื้อหาหนังสือ

 

     เมื่อคิดให้ดีไทยนี้ฉลาด' ประกอบด้วยบทความ 26 บท ซึ่งเคยลงพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฏาคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2555 ในคอลัมน์ Outside the Box ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
     บทความเหล่านี้เป็นผลของการมองดูตัวเองซึ่งเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งของคอลัมน์นั้น
     ดร.ไสวเชื่อว่าการมองดูตัวเองอย่างตรงไปตรงมาจำเป็นต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งที่พบจากการมองดูตัวเองไม่น่ารื่นรมย์เสมอไป แต่การเข้าใจส่วนที่ไม่น่ารื่นรมย์สำคัญต่อความก้าวหน้ามากกว่าจึงถูกเลือกมานำเสนอ
     ผู้เขียนอยากให้คนไทยจำนวนมากเท่าที่จะมากได้ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ แม้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกตะเพิด แต่ผู้เขียนเชื่อว่าหากมีคนไทยจำนวนมากอ่านคำตำหนิสังคมไทยของผู้เขียนรู้เรื่อง เราอาจเริ่มถกเถียงกันอย่างเข้มข้น และสุดท้ายเมืองไทยจะได้ประโยชน์... เราต้องสื่อสารหนังสือเล่มนี้สู่สาธารณะ เพราะหากประเด็นสำคัญของหนังสือได้รับการส่งต่อสู่วงสนทนา ไม่ว่าจะเป็นโลกจริงหรือโลกเสมือน ประกอบเข้าด้วยข้อมูลและหัวใจที่เคารพซึ่งกันและกัน อาจช่วยให้คนไทยแต่ละคนเกิดกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับมองและจัดการปัญหาต่างๆ ที่ยังล่องหนและหมักหมมอยู่ในประเทศนี้ เช่น ความฉ้อฉลของผู้กระทำ ภาวะไร้ปัญญาของผู้ถูกกระทำ และการนิ่งดูดายของผู้ไม่รู้ว่าตนเองเกี่ยวข้องอย่างไรกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
     เราหวังว่าวันหนึ่งคนไทยจะนำปัญญามาสื่อสารกันอย่างเป็นนิสัย ซึ่งคงต้องผ่านขั้นตอนสำคัญก่อน แม้ว่าชื่อหนังสืออาจจะทำให้คนไทยแสบตาอยู่บ้าง แต่การอ่านเนื้อหาภายในเล่มจะเป็นขั้นตอนสำคัญของการบอกลาคนไทยคนเก่าและสังคมไทยขลาดเขลาที่เราเคยรู้จัก เพราะสิ่งสำคัญที่หนังสือเล่มนี้จะทำต่อเราก็คือ 'เรียกสติปัญญาของเราให้คืนกลับมา'