โปรโมชั่น

ทุกยอดซื้อ ลุ้นรับบัตร Movie Voucher!

ทุกยอดซื้อ ลุ้นรับบัตร Movie Voucher!

Post Books แจกอีกแล้ว!


ร่วมฉลองเทศกาลคืนความสุขแก่คุณลูกค้าทุกท่าน

ทุกๆ ยอดซื้อหนังสือผ่าน postbooksonline.com ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 58 – 31 ม.ค 59 มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตร Movie Voucher ดูหนังเรื่องไหน รอบไหนก็ได้ จำนวน 15 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง!

 ติดตามการอัพเดทข่าวเกี่ยวกับหนังสือ หรืออัพเดทโปรโมชั่นได้ที่ : www.facebook.com/postbooks

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Movie Voucher ทั้ง 15 ท่าน

1.คุณ สธัญญู ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์ 

2.คุณ ธนภัทร เอื้องชูถิ่น 

3.คุณ วรญา เจริญวัฒนสุข 

4.คุณ พสุ ชัยเวฬุ 

5.คุณ ประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ 

6.คุณ กรพินธุ์ อัญญะโพธิ์ 

7.คุณ กังสดาล อยู่เย็น 

8.คุณ ธันยพร บังใบ 

9.คุณ วิรัลพัชร วิเชียรฉันท์ 

10.คุณ ณัฏฐ์ เตชะสีห์นนท์ 

11.คุณ เพ็ญวิภา จักขุจันทร 

12.คุณ ชิดชนก วังศรี 

13.คุณ ปรียาภรณ์ จันทร์สอิ้ง 

14.คุณ ณัฏฐ์ชญา วงศ์เอกอินทร์

15.คุณ พิสันติ์ ด่านไพบูลย์ 

ทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่เคยจัดส่งหนังสือนะคะ  ในโอกาสนี้ทางสำนักพิมพ์ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 15 ท่าน และขอขอบพระคุณที่คุณลูกค้าทุกท่านได้สั่งซื้อหนังสือจากเว็บไซต์ของสำนกัพิมพ์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  

 


รายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่น
- โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559
- สิทธิ์ในการลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดี จะดูจากสถานะการชำระเงินของคุณลูกค้าเท่านั้น แล้วทางทีมงานจะจับฉลากสุ่มเลือกชื่อผู้โชคดี 15 ท่านรับรางวัล
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
- บัตร Movie Voucher สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex และ EGV
- ของรางวัลบัตร Movie Voucher ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า