รายละเอียด

[หมด] ประวัติศาสตร์เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่

ประวัติศาสตร์เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่’ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของเกาหลีฉบับสมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย เผยเบื้องลึกศึกโสมขาว-แดงกับการรอคอยอันยาวนานในการรวมชาติเป็นหนึ่งเดียว ผลงานคุณภาพจากนักแปลตะเกียบทอง อาจารย์ไพบูลย์ ปีตะเสน

 • ผู้เขียน: ไพบูลย์ ปีตะเสน
 • ผู้แปล: -
 • ผู้เรียบเรียง: -
 • ISBN: 978-974-228-087-1
 • ขนาด: 16 x 23 cm.
 • Weight/น้ำหนัก: -
 • ปีที่พิมพ์: -
 • จำนวนหน้า: -
 • ราคาปก: 385.00 บาท
 • ราคาสั่งซื้อทางเว็บ: 327.00 บาท
 • ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] ประวัติศาสตร์เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่

เนื้อหาหนังสือ

     เกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายด้าน และมีความน่าสนใจควรค่าการศึกษาวิจัย ทั้งยังมีความใกล้ชิดกับประเทศไทยอย่างแนบแน่นในฐานะประเทศอาเซียน+3 แต่กระนั้นเกาหลีศึกษาก็ยังมิได้แพร่หลายในประเทศไทยนัก ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้จึงมีความพยายามในการส่งเสริม และเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจด้านเกาหลีศึกษา เพื่อส่งเสริมโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับชาวเกาหลีและประเทศเกาหลีในมิติต่างๆ เช่น ภาษา สังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การกีฬา และแฟชั่นกระแสเกาหลี เป็นต้น
     หนังสือ ‘ประวัติศาสตร์เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่’ เล่มนี้ เป็นผลงานเรียบเรียงเนื้อหาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกาหลีตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคสาธารณรัฐใหม่โดยสังเขป เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ค้นคว้าเพิ่มเติมในรายละเอียดของบทที่สนใจต่อไป