รายละเอียด

ถึงเจ็บก็ไม่ป่วย (SHOCK 50%) (Sold Out)

นี่ไม่ใช่หนังสือธรรม แต่พยายามชี้ให้เห็นธรรมหรือธรรมชาติของ 'โรคภัยไข้เจ็บ' และ 'การอยู่ร่วมกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างมีความสุข'

  • ผู้เขียน: นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786167061641
  • ขนาด: 14.5 x 21 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 185.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 92.00 บาท
ถึงเจ็บก็ไม่ป่วย (SHOCK 50%) (Sold Out)

เนื้อหาหนังสือ

     'ถึงเจ็บก็ไม่ป่วย' รวบรวมบทความคัดสรรที่วิเคราะห์ประเด็นทางสุขภาพผ่านมุมมอง และ หลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติของโรคภัยไข้เจ็บในมุมมองที่แตกต่าง ผลงานจากปลายปากกาของ 'นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์' จิตแพทย์นักเขียนอารมณ์ดี เจ้าของผลงานที่มีผู้ติดตามอ่านมากมาย โดยเฉพาะงานวิจารณ์การ์ตูนผนวกกับมุมมองทางจิตวิทยา                                            

     ขณะที่การแพทย์ยังไม่สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนยาทางใจ ที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ทุเลา กระทั่งสงบลงอย่างเข้าใจ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างเป็นสุขแท้
****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App