รายละเอียด

เศรษฐศาสตร์มีจริต

ยังไม่สายที่ประเทศไทยจะรู้จักตัวเองให้ถ่องแท้ แล้วก้าวต่อไปอย่างรอบคอบกว่าเดิม

 • ผู้เขียน: ดร. วิรไท สันติประภพ
 • ผู้แปล: -
 • ผู้เรียบเรียง: -
 • ISBN: 9789742281908
 • ขนาด: 14.5 x 21 cm
 • Weight/น้ำหนัก: -
 • ปีที่พิมพ์: -
 • จำนวนหน้า: -
 • ราคาปก: 195.00 บาท
 • ราคาสั่งซื้อทางเว็บ: 165.00 บาท
 • ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่


  Add to cart

เศรษฐศาสตร์มีจริต

เนื้อหาหนังสือ

 

     ข้อเขียนว่าด้วยการบริหารนโยบายเศรษฐกิจไทย โดย ดร.วิรไท สันติประภพ นี้ จะอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงของปัญหาเศรษฐกิจระดับมหภาคและระดับจุลภาค ความสำคัญของวินัยการเงินการคลัง และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
     การบริหารเศรษฐกิจที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ไม่อ้อมค้อมเมื่อต้องวิจารณ์นโยบายประชานิยมที่ล้นเกินและการคอร์รัปชัน ตั้งคำถามชี้นำถึงการพัฒนาที่มีคุณภาพระยะยาว และการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน เสนอแนะด้านการจัดการทั้งทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่ก้าวหน้าและได้สมดุล
     นี่คือสารที่ไม่เพียงสื่อถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารการเงินและการคลัง ข้าราชการและนักธุรกิจไทย แต่ยังกระตุกต่อมความคิดประชาชนกันเองด้วยในหลายประเด็น