รายละเอียด

[หมด] นาค มาจากไหน?

ในโลกของความเป็นจริง นาคอาจเป็นเรื่องเหลวไหล ไร้สาระ แต่ในโลกของความเชื่อ นาคเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ ขลัง และมีอำนาจน่าเกรงขาม มีความสำคัญต่อชุมชนบ้านเมืองและไพร่ฟ้าประชากรในภูมิภาคอุษาคเนย์อย่างยิ่ง นี่แหละนาค

  • ผู้เขียน: สุจิตต์ วงษ์เทศ
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786162440496
  • ขนาด: 13.1 x 18.8 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 285.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 242.00 บาท
[หมด] นาค มาจากไหน?

เนื้อหาหนังสือ


     นาค หรือพญานาค เป็นความเชื่อของผู้คนในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สืบทอดกันมายาวนาน มีชื่อเรียกต่างๆ กันไป แต่จะมีลักษณะร่วมที่เหมือนกันคือ เป็นงูขนาดใหญ่ที่มีหงอน เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ และความอุดมสมบูรณ์ นาคจึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะแทบทุกประเภทในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและพระมหากษัตริย์ ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมมาแต่โบราณ

    หนังสือ นาค มาจากไหน? เล่มนี้ จะบอกเล่าให้ทราบอย่างละเอียดถึงความเป็นมา และความสำคัญของนาค ทั้งในเรื่องของตำนาน ความเชื่อ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และความสำคัญในด้านศาสนา จากการเรียบเรียงของ สุจิตต์ วงษ์เทศ นับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งให้ข้อมูลสำคัญรอบด้านของนาคได้เป็นอย่างดี และเป็นแหล่งค้นคว้าอย่างดีเยี่ยมสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในเรื่องราวของมรดกทางวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมาอย่างยาวนาน

  สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่ามกลางกระแสการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่โหมกระหน่ำเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างไม่หยุดยั้ง หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนในการกระตุ้นเตือนให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทย ได้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและมรดกไทยที่บรรพบุรุษได้พยายามรักษาไว้แก่บ้านเมือง โดยร่วมกันรักษาสืบทอดไว้ให้คงอยู่กับร้านเมืองเราตลอดไป


ผลงานชุดหนังสือ "มาจากไหน?" โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ มีทั้งหมด 3 เล่ม ดังนี้
1. พระแก้วมรกต มาจากไหน?
2. เรือพระราชพิธีและเห่เรือ มาจากไหน?
3. นาค มาจากไหน?