รายละเอียด

คุณหมอหมื่นศพ

ผ่าชีวิตแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์แบบหมดเปลือก ปัญหา อุปสรรค แรงบันดาลใจ และหนทางสู่ความโด่งดัง ที่ทั่วโลกรู้จักดี ในนาม Doctor Death หรือคุณหมอหมื่นศพ (จริงๆ แล้วมากกว่าหมื่นศพ) แล้วคุณล่ะรู้จักคุณหมอดีหรือยัง

  • ผู้เขียน: แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786167061320
  • ขนาด: 14.5 x 21 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 155.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 131.00 บาท

Add to cart

คุณหมอหมื่นศพ

เนื้อหาหนังสือ


ผ่าชีวิตแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ แบบหมดเปลือก ผ่านมุมมอง แนวคิดของคุณหมอที่บอกเล่าย้อนไปยังช่วงชีวิตต่างๆ ที่ผ่านมา ความภาคภูมิใจ ความดีใจเมื่องานประสบผลสำเร็จ ไปจนถึงกลไกความคิดในการแก้ไขปัญหา การมองอุปสรรค การสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งที่มา และหนทางสู่ความโด่งดังที่ทั่วโลกรู้จักดี ในนาม Doctor Death หรือคุณหมอหมื่นศพ (จริงๆ แล้วมากกว่าหมื่นศพ)
 


“การเลือกเป็นหมอผ่าศพ ทำให้ได้เรียนรู้ฝึกฝนมากมาย ฝึกการฝืนกระแส ตัดสินใจเลือกเส้นทางการทำงานที่มีความสุขสบายใจ แต่ไม่ร่ำรวย ฝึกทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าดู ทั้งสกปรก เหม็น มีแต่ความทุกข์ ฝึกทำงานในเส้นทางลำบาก เพราะไม่มีคนเลือกเดินทางเส้นนี้มากนัก แต่กลับพบว่ากลายเป็นเส้นทางลัดในการเข้าถึงธรรมะแห่งพุทธที่ว่า

มนุษย์เกิดแต่กรรม เกิดมาเพื่อชดใช้กรรม
หมอตั้งคำถามว่า แล้วอุปสรรคในชีวิตจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหม?
ในที่สุดก็ได้คำตอบว่า
พระพุทธเจ้าทรงนำทางให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว นั่นคือ การบำเพ็ญบุญบารมีจนสามารถหลุดพ้นวัฏจักรนี้ ไปสู่ภาวะนิพพาน หรือการดับสูญ--"

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์