รายละเอียด

Really Easy English News ข่าวภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย

ปอกกล้วยเข้าปากว่าง่ายแล้ว อ่านข่าวภาษาอังกฤษยิ่งง่ายกว่า ด้วยการเรียนรู้ผ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post

  • ผู้เขียน: Terry L. Fredrickson
  • ผู้แปล: อรรครัตน์ กะตากูล
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742253728
  • ขนาด: -
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ราคาปก: 240.00 บาท
  • ราคาสั่งซื้อทางเว็บ: 204.00 บาท

  • Add to cart

Really Easy  English News ข่าวภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย

เนื้อหาหนังสือ

การจะเก่งภาษาอังกฤษได้นั้นจำเป็นที่จะต้องหมั่นฝึกฝนให้มากกว่าการท่องจำในตำรา ยิ่งได้ใช้ในชีวิตประจำวันมากเท่าไร ผู้ที่เรียนรู้ภาษาก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นแบบฝึกหัด
เพื่อฝึกฝนภาษาก็เป็นเรื่องง่ายที่สุด ทั้งผ่านภาพยนตร์ เพลง หรือการอ่านผ่านสื่อต่างๆ ทางโซเชียลมีเดีย
ทว่าแหล่งที่รวบรวมความรู้ ที่มีความหลากหลายของทั้งระดับภาษาและเรื่องราวซึ่งมากที่สุดนั้น คงหนีไม่พ้นข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ

            “ข่าวสาร” นับเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ใกล้ตัว ที่ผู้ฝึกฝนภาษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 
ช่วยสร้างความคุ้นเคยกับภาษา ช่วยให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกวัน แต่อย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นแล้วว่า แม้ข่าวสารจะเป็นคลังความรู้ใกล้ตัว แต่ก็มีระดับภาษาที่ใช้แตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ภาษาเขียนที่ทำให้ผู้ศึกษาภาษาอังกฤษในระยะเริ่มต้นนั้นเข้าใจได้ยาก อาจจะสร้างความลำบากในการเรียนรู้ได้เช่นกัน

            เพราะตระหนักถึงเรื่องนี้ ผู้เขียนและสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ จึงได้จัดทำหนังสือ Really Easy English News” ขึ้นมา เพื่อจะให้ผู้ที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษ ได้ใช้เป็นบันไดเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านข่าวสาร เพราะหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้หยิบข่าวสารที่มีเนื้อหาน่าสนใจมาเขียนใหม่ด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ใช้คำศัพท์ไม่ซับซ้อน พร้อมถึงอธิบายคำศัพท์อย่างละเอียด ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษได้เข้าใจ และมีกำลังใจในการฝึกฝนต่อไป