รายละเอียด

[ขายตามสภาพ] ยุทธศาสตร์ไทยเพื่อการก้าวสู่ AEC

ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ประเทศก้าวหน้า แต่เราจะทำอย่างไรเมื่อประเทศเพื่อบ้านกำลังหายใจรดต้นคอ

  • ผู้เขียน: เกษมสันต์ วีระกุล
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742282837
  • ขนาด: 145 x 210
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 195.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 165.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่


Add to cart

[ขายตามสภาพ] ยุทธศาสตร์ไทยเพื่อการก้าวสู่ AEC

เนื้อหาหนังสือ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economics Community)

เป็นการรวมตัวของ 10 ประเทศในอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อรองทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าต่างๆ ประเทศสมาชิกหลายประเทศต่างตื่นตัว และเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศเพื่อนบ้านของไทย มีการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลนี้มาจากการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าต้องการให้ประเทศดำเนินไปในทิศทางใด เช่นในประเทศมาเลเซีย ความสำเร็จส่วนหนึ่งนั้นมาจากการรับฟังเสียงของประชาชน เพื่อการแก้ปัญหาได้ตรงจุด มีการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของนโยบาย และเผยแพร่ผลการทำงานลงในเว็บไซต์ให้ประชาชนรับทราบ

ทั้งหมดนี้คือการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในประเทศ...เมื่อมองกลับประเทศไทย เรามีการวางแผนยุทธศาสตร์มากมาย แล้วเราได้ดำเนินนโยบายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บ้างหรือไม่ และยุทธศาสตร์ของเรานั้น เหมือนหรือแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร หนังสือเรื่อง ยุทธศาสตร์ไทยเพื่อการก้าวสู่ AEC โดย เกษมสันต์ วีระกุล เล่มนี้ จะช่วยไขและให้ความกระจ่างว่ายุทธศาสตร์ของไทยในทุกวันนี้

เราก้าวหน้าเพียงพอจะเทียบเคียงหรือนำหน้าประเทศในอาเซียนบ้างหรือยัง?