รายละเอียด

พระแก้วมรกต มาจากไหน?

หนึ่งในสุดยอดหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระแก้วมรกตอย่างรอบด้าน เราจะได้รู้ว่าพระแก้วมรกตมาจากไหน ตำนานและความเชื่อต่างๆ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม ความสำคัญในด้านศาสนา และการเมือง จากการเรียบเรียงของ สุจิตต์ วงษ์เทศ

  • ผู้เขียน: สุจิตต์ วงษ์เทศ
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786162440380
  • ขนาด: 13.1 x 18.8 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 145.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 123.00 บาท
พระแก้วมรกต มาจากไหน?

เนื้อหาหนังสือ


     พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า คอยปกป้อง คุ้มครอง ดูแลรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็น พ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวง จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งของเมืองไทย แต่น้อยคนนักจะทราบถึงความเป็นมาและความสำคัญในมิติอื่นของพระพุทธรูปหินสีเขียวองค์นี้

     หนังสือ พระแก้วมรกต มาจากไหน? เล่มนี้จะบอกเล่าให้ทราบอย่างละเอียดถึงความเป็นมา และความสำคัญของพระแก้วมรกต ทั้งในเรื่องของตำนาน ความเชื่อ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม ความสำคัญในด้านศาสนา และการเมือง จากการเรียบเรียงของ สุจิตต์ วงษ์เทศ นับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ให้ข้อมูลสำคัญรอบด้านของพระแก้วมรกต และเป็นแหล่งค้นคว้าอย่างดีเยี่ยมสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในเรื่องราวของมรดกทางวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมาอย่างยาวนาน

     สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่ามกลางกระแสการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่โหมกระหน่ำเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างไม่หยุดยั้ง หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนในการกระตุ้นเตือนให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทย ได้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและมรดกไทยที่บรรพบุรุษได้พยายามรักษาไว้แก่บ้านเมือง โดยร่วมกันรักษาสืบทอดไว้ให้คงอยู่กับร้านเมืองเราตลอดไป


ผลงานชุดหนังสือ "มาจากไหน?" โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ มีทั้งหมด 3 เล่ม ดังนี้
1. พระแก้วมรกต มาจากไหน?
2. เรือพระราชพิธีและเห่เรือ มาจากไหน?
3. นาค มาจากไหน?