รายละเอียด

[หมด] กบกินนอน

ย้อนรอยบันทึกส่วนตัวในต่างแดนของ พระไพศาล วิสาโล

  • ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786162440236
  • ขนาด: 13 x 20 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 210.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 178.00 บาท
[หมด] กบกินนอน

เนื้อหาหนังสือกบกินนอนเล่มนี้เคยตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบันทึกชีวิตและความคิดอ่านจากประสบการณ์ในต่างแดน ครั้งที่ท่านไปจำพรรษาที่วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ เพื่อศึกษางานพระศาสนาในต่างแดน โดยเฉพาะการบำเพ็ญศาสนกิจของคณะสงฆ์ชาวตะวันตก ภายใต้การนำของพระอาจารย์สุเมโธ (พระราชสุเมธาจารย์)

     พระไพศาลเปรียบตัวเองเสมือนกบที่ได้ไปกินนอนอยู่ที่วัดโดยบอกเล่าถึงสิ่งต่างๆ ที่พบเห็น ทั้งในส่วนของวัดอมราวดี และที่เก็บเกี่ยวจากการเดินทางพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา นอกจากนี้ ภายในเล่มยังผนวกเนื้อหาส่วนที่ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนเมริกา สวีเดน และหมู่บ้านพลัมในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

     การนำ กบกินนอน ที่พระไพศาลกล่าวว่า “ถือเป็นหนังสือเล่มแรกของข้าพเจ้าก็ว่าได้” มาจัดพิมพ์อีกครั้ง นับเป็นการย้อนรอยบันทึกส่วนตัวในต่างแดนของท่าน ซึ่งนอกจากผู้อ่านจะได้รับข้อคิดและสาระประโยชน์อย่างมิพักต้องสงสัย หากกล่าวถึงในฐานะงานเขียน ผลงานเล่มนี้ยังเปี่ยมด้วยพลังสดใหม่ และรสชาติภาษาที่มีชีวิตชีวา น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง


คำนำสำนักพิมพ์
          กว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผลงานเขียนและงานแปลของพระไพศาล วิสาโล เผยแพร่ออกมาอย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าท่านสามารถโยงความรู้ด้านพุทธธรรมมาอธิบายความเป็นไปของชีวิตและสังคมได้อย่างชัดเจนสมสมัย มีส่วนทำให้การเข้าถึงธรรมะของผู้คนในยุคนี้เป็นได้ง่ายเข้า และต่างหันมาให้ความใส่ใจในธรรมะกันมากยิ่งขึ้น
     ในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ได้มีองค์กรต่างๆ ถวายรางวัลเกียรติยศแก่พระไพศาล วิสาโล ถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลศรีบูรพา รางวัลเกียรติยศคนค้นฅนอวอร์ด และรางวัลนักเขียนอมตะ อันเป็นการย้ำชัดถึงผลงานของท่านที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและคนส่วนใหญ่
     สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนอ กบกินนอน แก่ท่านผู้อ่านอีกครั้ง หลังจากพิมพ์ครั้งแรกล่วงผ่านเลยมาเป็นเวลา 19 ปี

 

****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App