รายละเอียด

วันละเรื่อง

อ่าน "วันละเรื่อง" เพียงเรื่องละวัน แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตมีปรากฏการณ์ดีๆ เกิดขึ้นทุกวัน

  • ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786167061863
  • ขนาด: 11.8 x 18.5 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 195.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 165.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

วันละเรื่อง

เนื้อหาหนังสือ


     ‘วันละเรื่อง' เป็นข้อเขียนที่นำมาจากบันทึกเชิงส่วนตัวของพระไพศาล วิสาโล ที่ลงไว้ใน Facebook  ตั้งแต่ชิ้นแรกเมื่อกรกฎาคม 2552 จนถึงกรกฎาคม 2553 และข้อความบางตอนที่เคยลงใน ‘สถานะ’

     รวมบันทึกจาก Facebook ของพระไพศาล วิสาโล นำเสนอเรื่องราวจากประสบการณ์ที่ท่านได้อ่าน ได้รับรู้ ผสานมุมมองต่อสังคม พร้อมแง่คิดแฝงธรรมมาแบ่งปันด้วยการเขียนเล่าอย่าง ‘ไกลธรรมาสน์’ แต่กลมกลืนไปกับการใช้สื่อออนไลน์ยุคใหม่ ทำให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างหลากหลายในวงกว้าง

     อ่าน ‘วันละเรื่อง’ เพียงเรื่องละวัน แล้วคุณจะพบว่าชีวิตมีปรากฏการณ์ดีๆ เกิดขึ้นทุกวัน สำคัญที่เราจะมองมันอย่างไร
    " วิถีชีวิตในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์แยกตัวออกมาเป็นอิสระและเอกเทศมากขึ้น ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว มนุษย์เราต่างปรารถนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น สื่อออนไลน์ในยุคโลกาภิวัฒน์จึงเสทือนเครื่องมือเชื่อมโยงมนุษย์เข้าด้วย กัน กลายเป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงคนยุคใหม่อย่างง่ายดาย และได้รับความนิยมในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดประเด็นใดก็ตาม
     แม้แต่ ธรรมะ จากเดิมที่คนส่วนใหญ่มองเป็นเรื่องไกลตัว หากยังไม่ใช่วัย ‘เข้าวัด’ ถึงยุคนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามารองรับการเผยแผ่ธรรมะอย่างไม่ขัดเขิน ไม่เพียงนำมาซึ่งความสนใจจากคนรุ่นใหม่ แต่รวมถึงผู้คนอีกมากมายหลากรุ่นหลายวัย
     จุดเริ่มต้นจากความเป็นคนช่างลืม จึงใช้วิธีบันทึกลงสมุด แต่ก็มีสมุดอยู่หลายเล่มและกระจัดกระจาย จึงมักเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล ในที่สุดก็ตัดสินใจที่บันทึกในคอมพิวเตอร์ จากบันทึกที่เขียนไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ก็เกิดเป็นข้อความบน Facebook ที่น่าจะเป็นประโยชน์
     บันทึกทั้งหมดเขียนตามความสนใจ ไม่จำกัดประเด็น ประโยชน์อย่างหนึ่งที่ได้ก็คือ ได้รับรู้แง่คิดและความเห็นที่หลากหลายจากผู้อ่านอย่างฉับพลันทันที บ่อยครั้งก็มีผู้เขียนเรื่องราวน่าสนใจมาแบ่งปัน จากเดิมเป็นบันทึกเรื่องราวที่ได้ยินหรือข้อมูลที่ได้อ่านพบ ต่อมาก็มีการแสดงความคิดเห็นต่อเติมเข้าไปด้วย ไปๆ มาๆ จึงกลายมาเป็นบทความขนาดสั้นจนเกิดเป็น ‘วันละเรื่อง’ "

พระไพศาล วิสาโล
พระนักคิด นักเขียน ผู้เผยแพร่ธรรมะสู่สังคมอย่างสมสมัย นอกจากจะเป็นนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2553 ยังเป็นที่รับรู้กันในวงกว้างว่าท่านมีผลงานทั้งงานเขียนและงานแปลแพร่ หลายต่อเนื่องมาตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App