รายละเอียด

บุญที่ถูกลืม (SHOCK 70%) (Sold Out)

อ่านเพื่อเข้าใจกับว่า “บุญ” อย่างถ่องแท้ และช่วยให้คุณดำเนินชีวิตอย่างสงบ และมีความสุขขึ้น

  • ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: นิภา เผ่าศรีเจริญ
  • ISBN: 9786167061108
  • ขนาด: 14.4 x 17.8 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 185.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 56.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

บุญที่ถูกลืม (SHOCK 70%) (Sold Out)

เนื้อหาหนังสือ

บุญที่ถูกลืม
ทุกวันนี้ความเข้าใจของชาวพุทธเกี่ยวกับ “บุญ” มีความหมายคับแคบลง  รวมทั้งผิดเพี้ยนไป ทำให้ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยมีชิวิตที่เหินห่างจากภาวะ “สงบเย็นและเป็นประโยชน์”  
อ่านเพื่อเข้าใจกับว่า “บุญ” อย่างถ่องแท้ และช่วยให้คุณดำเนินชีวิตอย่างสงบ และมีความสุขขึ้นหนังสือธรรมะ “ชุดโลกร้อน  เย็นธรรม"   เขียนโดยพระไพศาล  วิสาโล   ประกอบไปด้วย 
- ศาสนาประจำใจ
- ไม่มีคำว่าสายเกินไป
-  บุญที่ถูกลืม 

หยิบยกเรื่องราวจากสังคมรายรอบมาสะท้อนโลกให้เราได้เห็นธรรม เพื่อดับร้อนให้กลายเย็นและจะเป็นหนึ่งในสื่อสัมพันธ์ที่จะมอบความรัก ความเมตตาต่อกันได้ เพื่อให้เกิดสันติสุขในใจแก่เพื่อนมนุษย์

ท่ามกลางกระแสสังคมที่มีแต่ความเร่าร้อนรุนแรงถาโถม  แผ่นดินที่เคยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข กลับกลายเป็นเหมือนนรกขึ้นกลางใจในทุกที่  รัก เกลียด สุข ทุกข์ โกรธ กลัว พยาบาท อาฆาต  ฯลฯ  ปัญหาสารพันที่รุมเร้า เราสามารถขจัดให้ห่างหายไปจากสังคม แผ่นดินและจิตใจ ด้วยเพียงแค่ความเข้าใจในความต่าง มอบความรักและความเมตตาต่อกัน

 

****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App