รายละเอียด

ศาสนาประจำใจ (SHOCK 70%) (Sold Out)

หยิบยกเรื่องราวจากสังคมรายรอบมาสะท้อนโลกให้เราได้เห็นธรรม เพื่อดับร้อนให้กลายเย็นและจะเป็นหนึ่งในสื่อสัมพันธ์ที่จะมอบความรัก ความเมตตาต่อกันได้ เพื่อให้เกิดสันติสุขในใจแก่เพื่อนมนุษย์

 • ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล
 • ผู้แปล: -
 • ผู้เรียบเรียง: นิภา เผ่าศรีเจริญ
 • ISBN: 9786167061085
 • ขนาด: 14.4 x 17.8 cm
 • Weight/น้ำหนัก: -
 • ปีที่พิมพ์: -
 • จำนวนหน้า: -
 • ราคาปก: 185.00 บาท
 • ลดราคาเหลือ: 56.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

ศาสนาประจำใจ (SHOCK 70%) (Sold Out)

เนื้อหาหนังสือ

ศาสนาประจำใจ
พุทธศาสนาที่แท้จริงมิได้อยู่ที่วัดวาอารามหรือพระสงฆ์ แต่อยู่ที่จิตใจของผู้คน ใจที่เป็นกุศล เปี่ยมด้วยเมตตา โอบอ้อมอารีต่อกัน ไม่ถูกครอบงำด้วยโลภะ โทสะ โมหะ คือที่สถิตของพุทธศาสนาที่แท้ต่างหาก สงบสุขด้วยความเข้าใจและมีศาสนาประจำใจ 
หนังสือธรรมะ “ชุดโลกร้อน  เย็นธรรม"   เขียนโดยพระไพศาล  วิสาโล   ประกอบไปด้วย 
- ศาสนาประจำใจ
- ไม่มีคำว่าสายเกินไป
-  บุญที่ถูกลืม 

หยิบยกเรื่องราวจากสังคมรายรอบมาสะท้อนโลกให้เราได้เห็นธรรม เพื่อดับร้อนให้กลายเย็นและจะเป็นหนึ่งในสื่อสัมพันธ์ที่จะมอบความรัก ความเมตตาต่อกันได้ เพื่อให้เกิดสันติสุขในใจแก่เพื่อนมนุษย์

ท่ามกลางกระแสสังคมที่มีแต่ความเร่าร้อนรุนแรงถาโถม  แผ่นดินที่เคยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข กลับกลายเป็นเหมือนนรกขึ้นกลางใจในทุกที่  รัก เกลียด สุข ทุกข์ โกรธ กลัว พยาบาท อาฆาต  ฯลฯ  ปัญหาสารพันที่รุมเร้า เราสามารถขจัดให้ห่างหายไปจากสังคม แผ่นดินและจิตใจ ด้วยเพียงแค่ความเข้าใจในความต่าง มอบความรักและความเมตตาต่อกัน


****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App